Ħᵾǥø ǤȺɍȼɨȺ
Ħᵾǥø ǤȺɍȼɨȺ

Ɨf ɏøᵾ ȼȺn’ŧ łøvɇ ɏøᵾɍsɇłf ħøw đɇ ħɇłł ɏøᵾ ǥønnȺ łøvɇ sømɇƀøđɏ ɇłsɇ🖤🏳️‍🌈 @akabadgyal 👑💞

Followers

1,078

Following

1,494

Media Uploads

33

Instagram ID

3850493904

Instagram Account Stats Summary ( LAST 15 ENTRIES )
Date Followers Following Media Uploads
2019-07-31 Wed 990 - 1,410 - 18 -
2019-08-03 Sat 990 - 1,413 +3 19 +1
2019-08-04 Sun 989 -1 1,413 - 19 -
2019-08-05 Mon 991 +2 1,413 - 19 -
2019-08-08 Thu 996 +5 1,419 +6 19 -
2019-08-09 Fri 995 -1 1,421 +2 19 -
2019-08-11 Sun 997 +2 1,425 +4 19 -
2019-08-12 Mon 997 - 1,424 -1 19 -
2019-08-15 Thu 1,003 +6 1,431 +7 19 -
2019-08-16 Fri 1,002 -1 1,434 +3 19 -
2019-08-17 Sat 1,003 +1 1,435 +1 19 -
2019-08-19 Mon 1,001 -2 1,437 +2 19 -
2019-09-18 Wed 1,026 +25 1,455 +18 28 +9
2019-09-19 Thu 1,026 - 1,454 -1 28 -
2019-10-21 Mon 1,078 +52 1,494 +40 33 +5
Total Summary +88 +15
Next update in 0 hours 59 minutes