Ħᵾǥø ǤȺɍȼɨȺ
Ħᵾǥø ǤȺɍȼɨȺ

Ɨf ɏøᵾ ȼȺn’ŧ łøvɇ ɏøᵾɍsɇłf ħøw đɇ ħɇłł ɏøᵾ ǥønnȺ łøvɇ sømɇƀøđɏ ɇłsɇ🖤🏳️‍🌈 @laenana03 👽 @akabadgyal 👑💞

Followers

974

Following

1,405

Media Uploads

19

Instagram ID

3850493904

Instagram Account Stats Summary ( LAST 15 ENTRIES )
Date Followers Following Media Uploads
2019-06-30 Sun 957 - 1,396 - 20 -
2019-07-01 Mon 957 - 1,395 -1 20 -
2019-07-02 Tue 960 +3 1,399 +4 20 -
2019-07-03 Wed 961 +1 1,402 +3 20 -
2019-07-04 Thu 961 - 1,402 - 20 -
2019-07-06 Sat 967 +6 1,406 +4 20 -
2019-07-08 Mon 967 - 1,411 +5 20 -
2019-07-09 Tue 968 +1 1,412 +1 20 -
2019-07-10 Wed 970 +2 1,414 +2 20 -
2019-07-12 Fri 971 +1 1,411 -3 20 -
2019-07-13 Sat 972 +1 1,412 +1 20 -
2019-07-15 Mon 973 +1 1,406 -6 20 -
2019-07-16 Tue 975 +2 1,409 +3 19 -1
2019-07-17 Wed 973 -2 1,407 -2 19 -
2019-07-19 Fri 974 +1 1,405 -2 19 -
Total Summary +17 -1
Next update in 0 hours 59 minutes