#intersepter
#intersepter

Jenson the dogπŸ–€πŸ–€πŸ–€πŸ–€πŸ˜˜πŸ˜ Feb 21st 2016🐢🍼🍼 Favourite food is yourgart πŸ˜‹ Love πŸ’• the beach 🌊

Followers

1,094

Following

2,037

Media Uploads

402

Instagram ID

5608455020

Instagram Account Stats Summary ( LAST 15 ENTRIES )
Date Followers Following Media Uploads
2019-06-22 Sat 1,093 - 2,045 - 402 -
2019-06-23 Sun 1,093 - 2,044 -1 402 -
2019-06-25 Tue 1,093 - 2,044 - 402 -
2019-06-30 Sun 1,091 -2 2,042 -2 402 -
2019-07-01 Mon 1,090 -1 2,042 - 402 -
2019-07-02 Tue 1,090 - 2,041 -1 402 -
2019-07-04 Thu 1,089 -1 2,040 -1 402 -
2019-07-08 Mon 1,089 - 2,039 -1 402 -
2019-07-09 Tue 1,089 - 2,039 - 402 -
2019-07-10 Wed 1,090 +1 2,039 - 402 -
2019-07-12 Fri 1,091 +1 2,039 - 402 -
2019-07-13 Sat 1,092 +1 2,038 -1 402 -
2019-07-14 Sun 1,092 - 2,038 - 402 -
2019-07-16 Tue 1,092 - 2,038 - 402 -
2019-07-19 Fri 1,094 +2 2,037 -1 402 -
Total Summary +1 -
Next update in 0 hours 59 minutes